• Akademická pozice
  • Kdekoli
  • Adresa: Kamýcká 129, 16500, Praha - Suchdol
  • Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní

Česká zemědělská univerzita v Praze

Děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

2x Odborný asistent na katedru řízení  pro obor:

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

DOVEDNOSTI V ŘÍZENÍ

ŘÍZENÍ PODNIKU

Požadavky:

*Vysokoškolské vzdělání, doktorské studium

*Pedagogické a komunikační dovednosti

*Vysoký potenciál k výzkumné a publikační činnosti doložený seznam publikací, výzkumných grantů a scientometrickými ukazateli.

*Aktivní znalost anglického jazyka

Zkušenosti v řešení grantových projektů, doložené řešitelstvím nebo spoluřešitelstvím

Pracovní úvazek dle dohody. Nástup dle dohody.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.
Všechny dokumenty zašlete na adresu: ČZU Praha, OŘLZ – pers. oddělení, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol.
Přihlášky budou přijímány do 14.10.2021
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz