• Akademická pozice
  • Kdekoli
  • Adresa: Kamýcká 129, 16500, Praha - Suchdol
  • Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní

Česká zemědělská univerzita v Praze

Děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí Katedry matematiky

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání v oboru matematika, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.) podmínkou, titul “doc.” či “prof.” výhodou. Vědecko pedagogické tituly v oboru korespondujícím s činností katedry.
  • Zkušenosti s vedením týmu, organizační schopnosti, pedagogické dovednosti.
  • Publikační činnost v oboru korespondujícím s činností katedry (adekvátní počet příspěvků v časopisech uvedených na Web of Science za posledních 8 let, monografie, učebnice nebo VŠ skriptum); řešitel, spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu min. dvou vnějších výzkumných či rozvojových projektů.
  • Zapojení do mezinárodní spolupráce.
  • Seznam publikací a řešených projektů doložit k přihlášce do VŘ.
  • K přihlášce do VŘ uchazeč přiloží vlastní vizi rozvoje katedry v max. textovém rozsahu 1 stránky A4
  • Praxe ve vysokoškolském prostředí min. 7 let

Pracovní úvazek 1,0. Nástup možný od 1.7.2022

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici na czu.jobs.cz v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.

5) K přihlášce do VŘ uchazeč přiloží vlastní vizi rozvoje katedry v max. textovém rozsahu 1 stránky A4

Všechny dokumenty zašlete na adresu: ČZU Praha, OŘLZ – pers. oddělení, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol.
Přihlášky budou přijímány do  3.6.2022

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz