Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kdekoli

Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník do oddělení výzkumu rizik pro lesy pro obor Ochrana lesa, lesnictví, ekosystémy lesa

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
  • Dokončené doktorské studium – Ph.D.
  • Dosažení min. akademického hodnosti docent Zkušenosti s výukou v rámci vysoké školy
  • Prokazatelné zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu
  • Komunikativní znalost anglického jazyka
  • Znalost dalšího jazyka výhodou
  • Prokazatelná schopnost vědecké práce a publikování výsledků ve vědeckých časopisech

Nástup od 15.7.2024. Pracovní úvazek 0,10 na dobu určitou 2 roky.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici na czu.jobs.cz v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.
Všechny dokumenty zašlete na email: recruitment@rektorat.czu.cz
Přihlášky budou přijímány do 3.7.2024

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz