Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Kdekoli

Děkan Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Manažer projektového centra

Náplň práce:

 • Řízení chodu projektového centra (PC) FTZ.
 • Kontrola evidence projektů ČZU, včetně stavu žádostí a projektů, pravidelně v čase (ep.czu.cz).
 • Pravidelná komunikace s· rektorátním ORPŘ (Oddělení rozvoje a projektového řízení), právním oddělením, ekonomickým odborem, personálním oddělením ČZU a dalšími rektorátními útvary v rámci projektových záležitostí.
 • Účast na školení a seminářích v ČR/ zahraničí týkajících se projektových záležitostí.
 • Účast na školení pořádaných ČZU týkajících se projektových záležitostí.
 • Komunikace s hlavními řešiteli na FTZ, ostatních fakultách a univerzitách ohledně veškerých záležitostí, které mohou nastat během jednotlivých fází projektu. Komunikace se zástupci donorů.
 • Zajištění podpisů statutárního orgánu ČZU pro projektové žádosti.
 • Poskytování metodické podpory a konzultace zaměstnancům FTZ při podávání a realizaci projektů fakulty.
 • Poskytování konzultace o nastavení úvazků a výši mzdy osob zaměstnaných na projektu dle interních pravidel ČZU.
 • Funkce kontaktní osoby vedené v systému Funding & tenders EU projektů.
 • Vyhledávání vhodných zahraničních výzev na míru výzkumným týmům nebo jednotlivým akademickým pracovníkům na základě náplně výzvy, jejich poptávky a
  zaměření.
 • Networking-propojování vědecké populace v rámci FTZ/ČZU s ostatními pracovišti v ČR i zahraničí, vyhledávání možnosti pro mezioborovou spolupráci.
 • Aktivní vyhledávání možnosti zapojení FTZ týmů/vědců v rámci projektových konsorcií.
 • Poskytování podpory při přípravě projektů-ve spolupráci s rektorátními pracovišti zajišťuje povinné přílohy projektové žádosti, konzultace rozpočtu/tvorba rozpočtu, zpětnou vazbu na textovou část, pomoc při odeslání projektu donorem stanoveným způsobem.
 • Účast na schůzkách pořádaných ORPŘ ČZU.
 • Zajišťování řádné finanční správy projektů (školení/metodika pro řešitele/správce projektů).
 • Monitoring přehledu všech projektů fakulty s jednotlivými parametry, čtvrtletní kontrola a reporting celkového čerpání projektů FTZ.
 • Pravidelný reporting proděkance pro rozvoj fakulty o projektových záležitostech a chodu PC FTZ, aktivní účast na celkové strategii PC.

Požadavky:

 • Anglický jazyk – min. na úrovni B2 slovem i písmem
 • Ideálně předchozí zkušenost s administrací projektů
 • Znalost MS Word, Excel a PowerPoint
 • Znalost prostředí Office 365 (One Drive, Outlook, MS Teams)
 • Ochota učit se novým věcem a dobré komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • 25 dní dovolené, 3 sick days/rok
 • Příjemné prostředí zeleného kampusu – Praha Suchdol
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu Jazykové kurzy, zaměstnanecké tuzemské i zahraniční stáže v rámci programu Erasmus několikrát do roka)
 • Program benefitů pro zaměstnance ČZU

Pracovní úvazek: 1,0. Nástup možný od 1.4.2024

V případě Vašeho zájmu o danou pozici zašlete Váš životopis nejdéle do 24.3.2024

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz