Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Kdekoli

Děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Asistent na katedru plánování krajiny a sídel pro obor prostorové plánování – výuka v projektech a vedení výuky v oboru.

Požadavky: 

 • magisterské vzdělání v oboru prostorového a územního plánování; předpoklad ukončení doktorského studia do 3 let
 • publikační činnost v předmětném oboru přiměřená věku žadatele/ky
 • schopnost provádět statistické deskriptivní a inferenční analýzy v MS Excel a R
 • pokročilá znalost geoinformačního systému ArcGIS a dalších programů používaných v předmětném oboru
 • znalost implementace webového GISu a schopnost publikace webových GIS služeb
 • znalost programování v jazyce Python a JavaScript
 • znalost soudobých teorií a pokročilých analytických metod předmětného oboru výhodou
 • aktivní znalost anglického jazyka; znalost německého jazyka výhodou
 • zkušenosti z praxe projektování v předmětném oboru přiměřené věku žadatele/ky
 • předchozí praxe v pedagogické činnosti

Nástup: 1.9.2024. Pracovní úvazek 1,0.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici na czu.jobs.cz v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.
Všechny dokumenty zašlete na email: recruitment@rektorat.czu.cz
Přihlášky budou přijímány do 04.08.2024
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz