Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kdekoli

Děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

2x Odborný asistent na katedru prostorových věd pro obor dálkový průzkum země

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Doktorské studium (Ph.D.) před dokončením
  • Zkušenosti s vedením cvičení GIS/DPZ předmětů v českém nebo anglickém jazyce na vysoké škole
  • Komunikativní znalost anglického jazyka
  • Schopnost vědecké práce a publikování výsledků ve vědeckých časopisech
  • Minimálně jedna prvoautorská publikace v časopise s IF
    v obmu GIS/DPZ
  • Prokazatelné zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu (např. publikace s mezinárodním autorským kolektivem, pobyt na zahraničním pracovišti)

Pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou 2 roky. Úvazek 1,0 bude upřesněn na výběrovém řízení.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici na czu.jobs.cz v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.
Všechny dokumenty zašlete na adresu hnatekm@fzp.czu.cz
Přihlášky budou přijímány do 27.7.2024
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz