Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kdekoli

Děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Profesor na katedru ekologie pro obor specializace systematická entomologie a fylogeneze hmyzu.

Požadavky:

  • Vysokoškolské Ph.D. vzdělání v oboru zoologie – optimálně specializace v oborech systematická entomologie a fylogeneze hmyzu, ekologie hmyzu.
  • Dlouholetá zkušenost s řízením výzkumných pracovníků a vedením výzkumné skupiny zaměřené na výzkum hmyzu.
  • Nadstandardní publikační činnost (h – index minimálně 5)
  • Praxe v oboru – 20 let
  • Pedagogická aktivita – schopnost přednášet jak v češtině, tak v angličtině. Požadované přednášky – zoologie bezobratlých a entomologie.
  • Prokazatelná schopnost psaní grantových aplikací, uchazeč je nebo byl řešitelem alespoň dvou udělených grantových projektů.
  • Prokazatelná vědecká spolupráce s renomovanými vědeckými institucemi.
  • Pracovní zkušenost – opakované pobyty na zahraničních pracovištích s prokazatelnými publikačními výstupy.

Nástup ihned po ukončení výběrového řízení. Pracovní úvazek na dobu určitou.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici na czu.jobs.cz v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.
Všechny dokumenty zašlete na email: recruitment@rektorat.czu.cz
Přihlášky budou přijímány do 3.7.2024

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz