Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Kdekoli

Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: tajemník/tajemnice

Náplň práce:

 • Tajemnice/tajemník řídí hospodaření institutu, nakládá s majetkem svěřeným institutu a podílí se na rozvoji s cílem ekonomického přínosu pro institut.
 • Metodicky vede administrativní personál kateder.
 • Řídí sestavování a kontrolu rozpočtu, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků, sleduje jejich čerpání a přijímá opatření k zajištění efektivního, účelného a hospodárného nakládání s veřejnými finančními prostředky.
 • Je zodpovědný/á za vnitřní správu institutu, stav vnitřních předpisů a jejich aktualizaci a technickou správu budov.
 • Zastupuje institut při jednáních s fakultami ČZU, na poradách kvestora, s ostatními útvary rektorátu a na jednáních mimo univerzitu.
 • Aktivně se podílí na tvorbě nových strategií rozvoje institutu a efektivního nastavení vnitřních procesů.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického zaměření.
 • Zkušenosti s finančním řízení organizace.
 • Orientace v právní problematice.
 • Organizační, komunikační prezentační a administrativní dovednosti.
 • Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.
 • Znalost vysokoškolského prostředí výhodou.
 • Praxe ve vedoucích funkcích výhodou.
 • Občanská bezúhonnost.

Nabízíme:

 • Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu.
 • Příjemné pracovní prostředí v univerzitním prostředí.
 • Zázemí významné instituce s tradicí.
 • Motivující mzdové podmínky.
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže v rámci programu Erasmus).
 • Program benefitů pro zaměstnance ČZU.

Pracovní úvazek: 0,5-1,0. Nástup možný dle dohody po ukončení výběrového řízení.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz