Kariéra
Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Kdekoli

Děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

2x Lektor na katedru managementu a marketingu

Požadavky:

 • Praktické zkušenosti s podnikáním
 • Zkušenosti s koučováním
 • Schopnost efektivně facilitovat a moderovat týmové dialogy
 • Mentorský přístup s důrazem na naslouchání a vedení otázkami
 • Trpělivost a empatie při práci se studenty
 • Flexibilita a schopnost adaptace na různé týmy a situace
 • Kritické myšlení a dovednosti řešení problémů
 • Ochota k celoživotnímu učení a rozvoji vlastních dovedností
 • Obeznámenost s kulturou a hodnotami Tiimiakatemia Prague
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Ovládání anglického jazyka

Nástup od 1.9.2024. Pracovní úvazek 0,50

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
1) Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení, která je k dispozici v záložce „Pro uchazeče.“ (Nutné!)
2) Strukturovaný životopis.
3) Přehled publikační činnosti.
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědecko-pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a akademických titulech.
Všechny dokumenty zašlete na email: recruitment@rektorat.czu.cz
Přihlášky budou přijímány do 27.7.2024
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na recruitment@rektorat.czu.cz